Dit materiale til kurset

Det Personlige Lederskab

Her på siden finder du uddybende materiale til emnet “Det Personlige Lederskab”.
Indholdet er inddelt i de forskellige emner herunder. Klik på hvert emne for at åbne op for indholdet.
Jeg vil meget gerne modtage din feedback. Det er altid min ambition, at deltagerne på mine kurser og workshops skal gå beriget derfra. Derfor er det også vigtigt at høre fra dig, og hvad din oplevelse har været. Du kan indsende din feedback via kontaktformularen nederst på siden.

Arbejdsark

Du skal udfylde arbejdsarket som du har det bedst med det – enten i hånden eller digitalt.

Du kan printe det og udfylde det i hånden. Det nemmeste måde at returnere det, er ved at tage et billede af det med din telefon, så arket fylder hele billedet. Har du en app til scanning, kan du bruge den.

Hvis du kender at bruge powerpoint, kan du åbne arket i powerpoint format og indsætte tekstfelter, så du har arket i digitalt format.

Du kan også åbne PDF arket i Adobe Acrobat Pro, hvis du kender dette, og indsætte teksten direkte i PDF’en.

Hent som PDF
Hent som PowerPoint

 

 

Det personlige lederskab

For at kunne lede andre, må du først og fremmest kunne lede dig selv.
I dit eget liv handler det ikke altid om at gøre det, der føles mest rigtigt lige nu, men om at gøre det rigtigste i forhold til det, du gerne vil op, og den person du ønsker at være.

Personligt lederskab

Din model af verden

Allerede mens du ligger i din mors mave, begynder du at opfange sammenhænge. A er lig med B. Det der sker er lig med det, du oplever. Denne indkodning ofregår gennem hele livet. Men da ingen i verden har levet fuldstændigt samme liv, har vi forskellige oplevelser, at det, der sker.

Psykologiske behov

Alle mennesker stræber efter at kunne realisere sig selv i den bedste form, og blive set og respekteret, for det menneske vi er. 
Det er det, du ser i toppen af Maslows Behovspyramide: Realisering af selvet. 

For at vi kan komme helt derop, og udleve vores “fulde potentiale”, skal vi have været igennem de andre trin op ad pyramiden.

Vi skal have tilfredsstillet de basale behov. At trække vejret, få søvn og mad og “overleve som art” 😉 

Dernæst skal vi kunne være beskyttet fra det, der truer os, og vi skal være en del af en flok, for at have nogen at spejle sig i. Mennesket er et flokdyr, og vores liv er i fare, hvis vi for alvor bliver udstødt af flokken. 

Når vi er blevet en del af en flok, har vi behov for at blive respekteret og behandlet, så vi kan træde i karaktér i flokken, i den rolle der er den rigtige for os. 

Det afspejler sig i nogle psykologiske behov knyttet til jeg’et. Nogle behov, som når de er opfyldt, bygger bro mellem den flok vi er en del af, og den måde vi realiserer os selv på i flokken. 

Disse behov kan groft inddeles i fire grundlæggende behov. Det er mere komplekst end som så. Alle mennesker har alle behovene, men ikke i lige udpræget grad. 

Kontrol
Følelsen af at have kontrol over situationen

Tryghed
Følelsen af at være tryg i relationen

Anerkendelse
Følelsen af at blive set og være god nok

Adskillelse
Følelsen af at være noget særlig

 

Øvelser

  • Giv dig selv 100 point. Fordel pointene mellem de fire behov. Det behov, der er størst hos dig, får flest point. 
  • Overvej hvordan dine psykologiske behov kommer til udtryk i hverdagen. Spørg eventuelt de mennesker som er tættest på dig. De vil med stor sandsynlighed kunne genkende din adfærd, og fortælle dig, hvordan de oplever det. (Prøv at lytte uden ord i munden. Lyt for at forstå – ikke for at forsvare)
Indre Drive

Det er de interne faktorer, der motiverer dig til at gå på arbejde. De selvmotiverede drivere er altid til stede, og får dig til at kæmpe for succes på arbejdspladsen.

Klassisk
Har en “stor motor” og handler stort set altid, også når der ikke er brug for det. Du har brug for et job, hvor du kan være en succes (kendt, tjene mange penge, være den bedste).

Påvirkende
Handler, når der er en chance for at påvirke, overbevise og styre andre.
Du har brug for et job, hvor du kan “flytte rundt på verden” og påvirke andre mennesker og emner – og dermed have indflydelse.

Human
Handler, når der skal udføres en opgave med andre og hjælper andre.
Du har brug for et job, hvor du enten arbejder med mennesker eller er omgivet af mennesker, som du har en stærk social kontakt til.

Specialist
Handler, når det er indenfor eget fokus og specialområde.
Du har brug for et job, der kræver høj faglighed, og at være kompetent i dit speciale.

Tænkende
Handler, når opgaven er mentalt udfordrende og der er brug for vidensdeling, strategi og at gå i dybden.
Du har brug for et job, hvor der er vægt på eftertanke – og måske også på det strategiske og det intellektuelle.

Ydre Drive

De eksterne omstændigheder, der motiverer dig. 

Bedrift
Vil have dit eget område, projekt, afdeling eller virksomhed, hvor du selv kan drive tingene og styre dem af.

Skønhed
Har enten brug for total orden, og/eller skønne omgivelser. Kvalitet er nøglen.

Fællesskab
Følelsen af fællesskab er drivkraften for at handle for dig selv og andre.

Kreativ
Tilfredsstilles ved at skabe noget nyt eller originalt, og levere noget synligt anderledes.

Pligt
Motiveres af stort opgaveansvar, hvor du effektivt leverer det, der ønskes. Tit god til driftsopgaver og til krævende ledere.

Indsigt
Motiveres af opgaver, der giver viden eller skaber forståelse og læring gennem logik og intuition.

Frihed
Ønsker så lidt kontrol og ledelse som muligt. Afskyr micro-management – men fokus, prioritet og udfald skal være korrekt.

Harmoni
Stræber efter ligevægt, enighed samt at have det rart og venskabeligt sammen. Motiveres af den harmoniske arbejdsplads.

Retfærdighed
Stræber efter en lige og upartisk behandling af dig selv og af andre. Andre skal holde alt, hvad de lover.

Enhed
Vil være en del af et hold, der kæmper for det samme – hvor der en større sag at arbejde for. At slås for de samme værdier.

Bod
Er ofte meget selvkritisk, og har derfor brug for en leder, der roser og passer på dig – så du ikke “pisker” dig selv.

Tryghed
Stræber efter tryghed og sikkerhed, som giver frihed fra bekymringer om liv, sundhed eller formue.

Sandhed
Ønsker maksimal ærlighed og ligefremhed – da selv den mindste løgn opfattes som et stort bedrag.

Status
Du ønsker indflydelse og at der bliver lagt mærke til indsatsen. Hvis du er meget drevet af status ønsker du også belønning og at vinde.

Vidunder
Nyder nye, anderledes og udviklende opgaver – samt nyder ofte det beundringsværdige. Kan være at du ikke bryder dig om driftsopgaver og gentagelser.

Talenter - Tænkende

De tænkende talenter er de tankeprocesser, der bruges for at opnå og omsætte viden. Evnen til at bearbejde og opnå indsigt gennem data.

Sammenhængssøgende
Du kan se sammenhænge ved at se tilbage. Fordi du forstår fortiden, kan du forstå hvorfor ting er, som de er. Du har overblikket og selvtilliden, for du kan se, hvad der virkelig er vigtigt. Du skal kende elementerne for at være tryg ved dem; hvis ikke vi kender historien og sammenhængen, ved vi reelt intet.

Retfærdig
Retfærdighed og balance er afgørende for dig. Du er et værn mod det uretfærdige og ubalancerede. Du behandler alle ens og retfærdigt. Alle skal have den samme fair chance.

Lærende
Du elsker at lære. Selve processen, som får dig fra lille viden til egentlig kompetence, motiverer dig i høj grad. Du vil gerne lære vidt forskellige emner; det kan fx være sprog, madlavning, geografi eller historie. Det er ikke nødvendigvis emnet, der er afgørende – det vigtigste er, hvor godt du har det, når du er i gang – og hvor god du er til det.

Researchende
Du er samler. Du kan samle på mange slags ting eller informationer. Du elsker den mangfoldighed, som du kan finde inden for et specifikt område. Om du skal bruge det, er ikke nødvendigvis vigtigt – men kan være det. Det vigtigeste er at vide eller at have endnu mere.

Holistisk
Alt har en årsag, og alt hænger sammen. Dét ved du. Du opfører dig ansvarligt, for du ved, at det ellers vil ramme dig i nakken. Fordi alt påvirker alt, og fordi der er en mening med alt, gør du dit for at få andre til at forstå sammenhængen. Du hjælper andre til at se og forstå meningen med ting.

Strategisk
Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finde den bedste fremgangsmåde. Du tør igen og igen stille spørgsmålet ”Hvad nu hvis …?” Du tør vælge retning og du gør det godt; du har modet til at handle på dine valg. Du er en blanding af spåmand og hærfører.

Idérig
Du er vild med ideer, alt hvad der er nyt og giver nye, spændende vinkler på tingene. En ny tanke, som sætter alt i nyt lys, giver ny værdi til det gamle. Du har talrige af disse tanker, så nogen kalder dig kreativ, andre siger, at du er en god filosof – eller synes, at du er original og ægte.

Koordinerende
Du er koordinator i store, komplekse projekter, så du får det ønskede resultat. Selv de sværeste ting kan du styre af, du bevarer overblikket og fortæller andre, hvor de skal hen. Du er effektiv, fleksibel og får rettet til, så samspillet fortsat er optimalt. Du finder altid den gunstige vej, hvor andre farer vild.

Fremtidsorienteret
Du elsker at se ud i fremtiden – du ser mulighederne, de potentielle forbedringer samt hvor fantastisk, det kan blive. Du kan inspirere andre, når du maler billeder om den kommende, strålende fremtid.

Filosoferende
Du kan lide at tænke og bruge hjernen samt finde frem til de særligt gennemtænkte svar. Du bruger tid alene for at få tid og ro til at tænke. Hvad du tænker på, er ikke det afgørende, men du trives med det og er god til det.

Analyserende
Du kræver beviser, du er kritisk, ikke bare for at være kritisk, men fordi du vil kende sandheden. Data siger dig noget, for det er jo ikke værdiladet. Det giver dig sikkerhed, præcision og reflektion. Når du har beviser nok, vil du flytte dig, ikke før. Du gennemskuer, når ting ikke er valideret korrekt. Du finder mønstret i kaos ved grundighed.

Vurderende
Du er forsigtig og kritisk. Du ved, at selvom alt virker som om det er i orden, så er der mange risikofaktorer – og du spotter dem. Derfor er du også forsigtig i venskaber, for man ved aldrig. Du lægger en plan, så tingene ikke går skævt, og ser efter eventuelle forhindringer.

Talenter - Stræbende

De stræbende talenter er de tankeprocesser, som motiverer til handling. Skaber grundlag for energi og vilje.

Værdifast
Du har faste værdier. Du ved, hvad der er vigtigt. Du tror på kerneværdier, det kan fx være familien, hårdt arbejde, etik, spiritualitet eller religion. Du er troværdig og tillidsvækkende – og motiveres når du tror på det, du arbejder med. Du tror på eviggyldige sandheder. Du har en passion for det, du gør.

Ansvarlig
Du føler ansvar for alt, hvad du går ind i. Når du først har sagt ja, bliver du ved, indtil du har nået det, du har sat dig for. Du laver nok lidt for meget; men du når deadlines og kommer aldrig for sent – derfor behøver du ikke komme med dårlige undskyldninger.

Anerkendelsessøgende
Du vil have andres respekt, du vil høres, du vil være endnu bedre. Du vil anerkendes for den særlige person, du er. Du ønsker også, at andre skal tage sig sammen, dygtiggøre sig og markere sig. Du elsker anerkendelse og søger kvalifikationer samt resultater ud over det normale.

Problemløser
Du er en problemløser. Du finder løsningen, selv når det ser allermest håbløst ud. Faktisk motiveres du af store udfordringer. Måske har du et specialområde, måske er du en allrounder; men nærmest intuitivt ved du, hvad der skal til for at få opgaver eller situationer til at lykkes.

Fleksibel
Du lever i nuet og reagerer på det der sker, uden at blive lammet af situationen. Du er ikke bange for det uforudsete – du forventer, at det kommer. Din fleksibilitet er stor. Måske kan du godt planlægge, men det gør ikke noget, hvis der kommer overraskelser. Forandring er spændende.

Selvsikker
Du har højt selvværd; du ved, at du er dygtig. Du kan dine ting og ser ting, som andre ikke ser. Kun du kan lede dig – andre kan give råd, men du ved, hvad der er rigtigt. Du hviler i dig selv og ved at du kan klare alt, hvad der kommer.

Disciplineret
Du har behov for en ordnet verden, hvor der er styr på tingene. Du mestrer rutiner og systemer, du jagter deadlines og elsker præcision. Du mestrer detaljen.

Startende
Godt begyndt er halvt fuldendt. Tingene skal i gang, og det med det samme. Vi kan altid rette tingene af senere. Det vigtige er at komme i gang. Hvis du skal vente for lang tid på at komme i gang, bliver du utålmodig, hvilket er formålsløst for dig. Det, der kan gøres nu, bliver gjort nu. Du er også god til at få andre i gang.

Målrettet
Du vil opnå noget. Det motiverer dig at have deadlines, sætte flueben og nå målet. Du løber hurtigere end andre og tænker altid i nye mål. Du drives af at nå et mål, men så snart du når målstregen, så finder du lynhurtigt et nyt mål. Du er på jagt efter målene 24/7/365 – og du er udholdende.

Fokuserende
Hvor skal vi hen, du? – Det har du brug for at vide. Du skal kende målet og have lov til gå efter det – uden for mange forstyrrelser. Du forstår at bide dig fast og at styre uden om ligegyldighederne. Du irriteres af forhindringer og lader dig ikke lokke på afveje. Du kan lide at have få fokusområder.

Talenter - Relaterende

De relaterende talenter er de tankeprocesser og adfærdsmønstre, der bruges for at skabe bånd til andre mennesker eller forståelse for de andre.

Kommunikerende
Du kan lide at forklare og beskrive ting, og du er god til det, både på individplan og i store grupper. Dit sprog er billedrigt, du kan gøre det kedeligste spændende og det komplicerede enkelt. 

Indlevende
Du kan mærke, hvad der foregår hos dem, du omgås. Du ved, hvad de føler, næsten som om det er dine egne følelser. Du kan sætte dig ind i deres verden, ikke fordi du giver dem ret, men fordi du forstår dem. Du ved, hvad de har brug for og hvad de forventer – derfor forstår du at tale til dem på den helt rigtige måde.

Inddragende
Alle skal være med, jo flere desto bedre. Du hader eksklusivitet og ønsker at alle kan deltage. Du dømmer ikke og bryder dig ikke om, at andre dømmer hinanden. Du ved, at dybest set er vi alle ens, så derfor bør alle inkluderes.

Individorienteret
Du kan se menneskers særlige, individuelle karaktertræk. Du forstår og nyder forskellighederne hos andre. Du forstår, hvordan andre tænker og reagerer, samt hvad der motiverer dem. Du giver altid den rigtige gave og den rigtige ros. Du kan variere din ledelse, undervisning, forklaring, så den er tilpasset den enkelte. Du hjælper mennesker til at yde deres bedste.

Harmoniskabende
Du finder de steder, vi kan mødes holdningsmæssigt, og går uden om konfliktfyldte områder. Du skaber harmoni. Du ved, at det er vigtigere at skabe samarbejde og ro end at skændes om såkaldte sandheder.

Relaterende
Du kan lide at lære mennesker dybere at kende, og at de kender dig godt. Du ønsker dybe relationer. Du tør give af dig selv for at opnå endnu bedre relationer. Hellere blive gode venner end nøjes med at være bekendte.

Talenter - Påvirkende

De påvirkende talenter er de tankeprocesser og handlemåder, der bruges for at påvirke og flytte andre mennesker.

Udviklende
Du ser andres potentiale og deres mulighed for succes. Du kan lide at få dem til at vokse og bliver glad, når du ser resultatet. Du roser andre – og motiveres af at hjælpe og udvikle andre mennesker.

Optimistisk
Du er optimist og positiv, håber altid på det bedste – og dit gode humør smitter andre, som i øvrigt trives med at være sammen med dig. Hellere tro det bedste end frygte det værste, er dit slogan. Du kan altid finde den positive intention hos andre og se det positive i enhver situation

Styrende
Du styrer og kan lide det. Når du har fundet din holdning, går du straks i gang med at få andre til at følge den. Konfrontationer er en fordel for dig, for du kan bruge dem til at få de andre til at forstå din sag. Du vil have ærlighed og er altid selv ærlig. Du står frem og står ved dig selv.

Forbedrende
Du motiveres af dygtighed, ikke kun lidt over middel, men det fremragende. Du drives af at kunne hjælpe andre til excellence – og af at være bedre end bedst og nå nye højder. Du kan lide det unikke og samtidig det fantastiske, og du omgås helst mennesker, der er bragende dygtige – for det er sjovere og mere udfordrende.

Charmerende
Du er charmerende. Du elsker at møde nye mennesker og få dem til at kunne lide dig. Du kan altid finde noget at tale om, finde fælles interesser, og få gang i samtalen mellem dig og de nye mennesker. I din verden er ingen fremmede, men bare venner, som du ikke har mødt endnu.

Konkurrerende
Du sammenligner dig selv med andre og vil være endnu bedre end dem. Du kan lide mål og at være i en konkurrerende situation. Du vil vinde, og du motiveres når du får at vide, at noget ikke kan lade sig gøre – for så skal du nok vise dem.

Stressrisiko

Hvilken type stress er du potentielt disponeret for?

Top-performer
Påtager alle opgaver eller opfinder selv opgaver. Har gang i for mange ting. Du har brug for at droppe, slette eller uddelegere opgaver. Få prioriteret opgaverne; hvad er vigtigt, mindre vigtigt og ikke vigtigt.
Neurotisk
Laver opgaven meget større end den er, og leverer 250% i stedet for 100%. Du påtager dig opgaver, du ikke bør – for at glæde andre. Har brug for meget tydelige kvalitetsmål; fx hvor lang tid du har til opgaven samt at du ikke også løser de andres opgaver.
Submissiv
Har mange meninger, men udkommer ikke altid med dem – årsagen kan være tvivl, at du er stille eller for høflig. Dine meninger skal luftes, og andre skal spørge ind til dit synspunkt. Jo ældre du bliver, jo mindre markant er dette mønster. Du lærer med tiden at sige din mening samt at sige fra.
Konfliktadfærd

Belyser hvordan du tackler konflikter og uenigheder; om vejen til målet er på bekostning af relationer, eller forsøger du at opretholde relationer fremfor at nå målet.

Kæmpende
Det vigtigste er at nå i mål. Har ikke fokus på om andre har eller får det godt med resultatet. Fokus er 100% på målet og 0% på relation.
Samarbejdende
Fokus både på at nå målet og udvikle relationen. Skaber gode resultater, men bruger ofte for lang tid. Fokus er 100% på mål og 100% på relation.
Kompromissøgende
Vil nå delmål og gør en del for at bevare relationen. Skaber hurtigt resultater og relationer, men ofte middelmådigt. Fokus er 65% på mål og 65% på relation.
Undvigende
Undgår kampen, da du hverken kæmper for mål eller relationer. Fokus er 0% på mål og 0% på relation.
Udglattende
Ønsker at beholde relationer, og giver derfor køb på målet. Fokus er 0% på mål og 100% på relation.

Vær en del af fællesskabet

“Styrk dit mindset”

På Facebook og Instagram har jeg et fællesskab, hvor jeg deler ud af videoer og indhold omkring det personlige lederskab, og det at træne det stærke mindset og arbejde på at højne egen trivsel. 

Skal vi tage en snak?

Tag fat i mig for en uforpligtende snak. Hør om hvordan jeg arbejder, og find ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig. 

Da jeg ofte arbejder ude hos kunderne, kan du opleve, at jeg svarer med en sms, at jeg ringer tilbage. Så send mig gerne en sms retur, og fortæl mig hvad det drejer sig om, så jeg er forberedt til vores snak.

1 + 1 =