Hvad er værdier?

… Og hvorfor skal du være bevidst om dem?

Værdier er kulturelt bestemte opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Det kan være familie, fællesskab, personlig frihed, succes og tryghed.

Vores værdier fungerer som ramme for rigtigt og forkert, og er noget man sætter højt og vil arbejde for.

Vi har personlige værdier, som vi anvender til at navigere i eget liv. Disse værdier stammer dels både fra den kultur vi lever i, samfundets institutioner, sociale fællesskaber, og gennem vores opvækst skaber vi en personlig rangordning af disse værdier – det der bliver dit personlige værdisæt. 

Sundhed

Kreativitet

Ordentlighed

Natur

Humor

Privatliv

Fordybelse

Fællesskab 

Nydelse

Ligestilling

Karriere

Nysgerrighed

Parforhold

Familie

Omsorg

Ro

Positivitet

Udvikling

Ansvarlighed

Ærlighed

Succes

Tillid

Glæde

Eventyrlyst

Øvelse
Hvad er dine værdier?
Det er en spændende procesat arbejde med sine værdier. Det giver en mulighed for at søge ind i dig selv, og opdage det, der er dine rammer. Det, der er vigtigt for dig.

Hvis vi ikke er bevidst om vores egne værdier, kommer vi let til at leve efter andres, og så kan det være svært at mærke, hvem du er, og hvad du står for.

Hvad har gjort dig stolt?

Tænk tilbage gennem dit liv. Hvilke ting i dit liv er du mest stolt af. Hvis du er stolt af det, er det fordi det er vigtigt for dig – og når det er vigtigt, har det værdi.

Hvad giver dig energi?

Tænk på de aktiviteter i dit liv og i din hverdag, som fylder dig med glæde og energi. De aktiviteter, der tanker dig op. Hvis de er vigtige for dig, er det fordi, de har (og er) værdi.

Livets op og nedture

Vi har alle perioder i vores liv, hvor vi er på toppen, og andre perioder, hvor vi ligger lidt lavt – måske endda rammer bunden.

Når du tænker på de gode perioder, hvad var det så der prægede tiden. Hvad var det, der løftede dig op? Og omvendt: Da du var “nede”, hvad var det da, du manglede?

Hvordan påvirker værdierne dit liv og din hverdag?

Når du er bevidst om dine værdier, så skriv dem evt. ned. Hæng dem gerne synligt, evt. bare for dig selv. 

Gør det til en vane at have dem i baghovedet, og vær opmærksom på, hvordan de styrer dig og påvirker dine tanker og din adfærd. 

Når dine værdier sidder fast på rygraden, er det lettere at mærke, når de bliver overskredet. Det giver dig en mulighed for at markere dine grænser på en god måde, inden det hober sig op i dig. 

Virksomhedens værdier
Hvorfor er de vigtige?

Når virksomheden har et tydeligt værdisæt, som bliver efterlevet hver dag, skabes en tydelig kultur, som gør ledelsesopgaven lettere. 

Værdierne skaber en ramme, som vi kan præstere indenfor, og som fungerer adfærdskorrigerende i de perioder, hvor vi er pressede. Når vi er pressede, er det let at vælge nemme løsninger, som er uhensigtsmæssige i det lange løb. 

Når vi er bevidste om værdierne, har vi en fælles ramme for “rigtigt og forkert”. Har vi også en kultur, hvor det er accepteret og værdsat at sige det højt, når vi overskrider grænserne, bliver medarbejdere og teams mere selvledende, og risikoen for, at vi afviger fra den fælles kurs, reduceres.

Det er en spændende procesat arbejde med sine værdier. Det giver en mulighed for at søge ind i dig selv, og opdage det, der er dine rammer. Det, der er vigtigt for dig.

Hvis vi ikke er bevidst om vores egne værdier, kommer vi let til at leve efter andres, og så kan det være svært at mærke, hvem du er, og hvad du står for.

Hvad har gjort dig stolt?

Tænk tilbage gennem dit liv. Hvilke ting i dit liv er du mest stolt af. Hvis du er stolt af det, er det fordi det er vigtigt for dig – og når det er vigtigt, har det værdi.

Hvad giver dig energi?

Tænk på de aktiviteter i dit liv og i din hverdag, som fylder dig med glæde og energi. De aktiviteter, der tanker dig op. Hvis de er vigtige for dig, er det fordi, de har (og er) værdi.

Motivation

Det vi ønsker at opnå gennem vores arbejde…

Denne graf giver en god forståelse af, hvad mennesker forsøger at opnå gennem deres arbejde. Afhængigt af det aktuelle mål i teamet eller virksomheden, kan du lade den mest motiverede medarbejder være “førerhunden”, der trækker resten af teamet fremad. 

Profilen her er arbejder for sandhed, harmoni og fællesskab, og er derfor velegnet, når målet eksempelvis er et stærkt og tillidsbaseret samarbejde. 

Med denne graf har du den “gulerod”, der skaber solid fremdrift

 

Konfliktstil

Måden vi håndterer uenigheder

Denne graf er et stærkt værktøj til at forstå, håndtere og løse konflikter i samarbejdet. De fem måder hvorpå vi håndterer uenigheder spænder mellem de to yderpunkter mål og relation.

Profilen her undviger på ingen måde en konflikt, men træder nærmest bevidst ind i konflikter, og har redskaber til både at kæmpe kampen og bevare relationen. En oplagt konfliktmægler med stor fokus på, at relationen er stærk, når konflikten er løst.

Teamstyrker

Træd i karakter i teamet

Hvem er teamets “weapon of choise” i de forskellige roller?

Hvor talentgrafen i sig selv går mere i dybden på specifik adfærd, belyser denne graf de mere overordnede roller i teamet. 

Profilen her er både den bløde påvirker, der ser alle i gruppen og skaber samarbejde på tværs (formidler) og samtidig forstår at sikre, at alle forstår opgaven og har det rette fokus (koordinator).

Denne graf fortæller hvor i samarbejdet, den enkelte medarbejder skaber mest trækkraft

 

salgsroller

Skab det strategisk knivskarpe salgsteam

Denne graf er særdeles værdifuld, når den strategiske salgsindsats planlægges.

Profilen herunder var meget usikker i troen på sig selv som sælger. Personen scorer ganske rigtigt lavt på de discipliner, der forbindes med salgsklichéer som pres, push, canvas, mødebooking og eksempelvis abonnementsalg.

Men personen ligger i toppen, når det handler om kompetent og vidensstærk service og rådgivning samt social selling. 

 

INden du helt tilmelder dig, skal du vide at: 

Du får indblik i meget mere… :

Rapporten giver også indblik i:

  • Stressrisiko. Hvilken type stress er vi mest disponeret for, hvordan genkender vi tidliger tegn, og hvordan undgår vi, at falde i fælden.
  • Naturligt arbejdsfokus. I hvor høj grad er vi resultatorienteret, teamorienteret, egenfokuseret, startende, afsluttende mv.
  • Styrker i innovationsprocessen. Hvor i innovationsprocessen træder vi mest i karakter. Grafen afdækker 9 roller fordelt på tre stadier i processen.
  • OCEAN-modellen – Hvordan placerer vores personlighed sig indenfor 5 psykologiske hovedtræk i mennesker.

Skal vi tage en snak?

Tag fat i mig for en uforpligtende snak. Hør om hvordan jeg arbejder, og find ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig. 

Da jeg ofte arbejder ude hos kunderne, kan du opleve, at jeg svarer med en sms, at jeg ringer tilbage. Så send mig gerne en sms retur, og fortæl mig hvad det drejer sig om, så jeg er forberedt til vores snak.

4 + 1 =